Børnene i Thorsø fik rørt benene

Tungelundskolernes unger fik en god motionstur på 5-10 km.


Børnene i Thorsø fik rørt benene

Tungelundskolernes unger fik en god motionstur på 5-10 km.Se også andre filmklip om samme emne

John Klesner - NetTV og skolen 2:2
Søndervangskolen- John Klesner 1:1Sponsor

Firma:JKfilm
Telefon:86 966612
Internet:AVCnet.dk  
E-mail:bjk@fiberpost.dk
Filmklip fra samme sponsor

Der er ikke flere klip i øjeblikket ...