Byrådsmøde i Favrskov Kommune 1. april 2008 

Sponsorer denne måned

Planstrategi 07 - endelig behandling

*OPTAGELSE
*REDIGERING
*OPSÆTNING
*UDSENDELSE

Projekt Byudvikling i Østjylland

Opslag af stilling som teknik- og miljødirektør

Leasingpolitik i Favrskov Kommune

Radio- og NetTV-transmission fra Byrådsmøder

 

Forudgående høring vedr." Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2004 -  2016 Hammel Kommune"

 

Forslag til "Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2005-2016
for Hinnerup Kommune"

Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 305 - Jordbrugsparceller i Sall"

 

Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 311 Overgaard Bakke -
Åben-lav boligbebyggelse i Lerbjerg"

Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 313 - Jordbrugsparceller i Lyngå - ved Lyngåvej"

Trafiksikkerhedsplan og anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter

Broforvaltning og anlægsbevilling til broreparationer i 2008

Kloak - etablering af regnvandsbasinner - Søften Erhvervsområde

 

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes
matchkategorisering af kontanthjælpsmodtagere

Familiehus i Favrskov, Vest og Øst

Fritvalgspriser, mad service 2008

Udvidelse af Landsbyrådets medlemskreds

Handlingsplan for sundhedspolitikken 2008

Kernehuset - forslag til handlingsplan for den fremtidige anvendelse

 

Din mening:
Send os din mening: mail@favrskov-nettv.dk

Bring også din begivenhed på NetTV
Vi optager lokalt og sender globalt

Optagelser- og Sponsorbetingelser:
Telefon: +45 86 987089

MobilBroadCast sender lokal NetTV
Med et mobilt studie optages lokale begivenheder og sendes på nettet medens det sker fra:
Festpladser, Forsamlingshuse, Byrådsmøder, Kirker, Kulturhuse, Firmaer