Byrådsmøde i Favrskov Kommune 29. april 2008 

Sponsorer
i denne måned

00 Fællessang

Filmene sendes i samarbejde med
>Favrskov NetAVIS

 

 

* OPTAGELSE
* REDIGERING

* OPSÆTNING
* UDSENDELSE

58

Ulstrup Skole

59

B2008 - Finanslovens konsekvenser vedr. budgetoverholdelse i 2008

60

Evaluering af aholdelsen af folketingsvalget

61

Kommuneplan 09

62

Skolestruktur

63

Implementering af ny Dagtilbudslov

64

Børnehaven Spiren - Tilbygning af vuggestueafsnit

65 De kommunale redegørelser 2008
66 Indberetning af magtanvendelser på social- og sundhedsområdet i 2007
67 Budgetfordeling på plejecentrene i Favrskov Kommune
68 Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 304 - tæt lav boligområde i Foldby"
69 Forslag til " Lokalplan nr. 318 - Urvej i Hammel "
70 - 71 70 - Anlægsbevilling - projektering af byggemodning - Engelbjerggård, 
      etape 1 - del II projektering

71 - Anlægsbevilling - projektering af byggemodning - Ridder Munks Vej II,
       etape   1 - projektering
72-73-74 72 Endelig vedtagelse af " Tillæg nr. 1 til Favrskovs Kommunes
    Spildevandsplan, Hammel området "


73 Endelig vedtagelse af " Tillæg nr. 2 til Favrskovs Kommunes
    Spildevandsplan


74 Endelig vedtagelse af " Tillæg nr. 3 til Favrskovs  Kommunes
    Spildevandsplan
75 Anlægsbevilling - Renovering af pumpestationer i Anbæk og Farre


 

Din mening:
 Send os din mening: mail@favrskov-nettv.dk

Bring også din begivenhed på NetTV
Vi optager lokalt og sender globalt

Optagelser- og Sponsorbetingelser:
Telefon: +45 86 987089

MobilBroadCast sender lokal NetTV
Med et mobilt studie optages lokale begivenheder og sendes på nettet medens det sker fra:
Festpladser, Forsamlingshuse, Byrådsmøder, Kirker, Kulturhuse, Firmaer